WT a Grappling

Sebaobrana, ktorá neponúka možnosti boja na zemi, nie je plnohodnotná. EWTO učí komplexnú sebaobranu, preto boj na zemi musí byť jej súčasťou. Systém perfektnej sebaobrany nie je výsledkom jediného štýlu. Je to kombinácia rôznych techník, tréningových metód a pod., ktoré musia fungovať pri akýchkoľvek podmienkach.

V tradičnom Wing Tsun hrajú hody, pády a boj na zemi len vedľajšiu úlohu. Prevláda tam toťiž názor, že WT bojovník bojuje tak, aby sa na zem nedostal. Preto teda nepotrebuje žiadne techniky boja na zemi a obrany proti nim. Starí majstri Wing Chunu a podobných štýlov so vzpriameným postojom dokonca zastávali názor, že „Človek by mal vznešene vzpriamene stáť a nie sa krútiť na zemi ako plaz“.

Tu by bolo možné namietať, že vo WT predsa existuje ChiGerk spojený s hodmi a obranou na ne, tréning padania, kopanie v polohe na zemi a podobne. Na tieto techniky sa však nekladie silný dôraz a sú vnímané skôr ako sekundárne. Niektorí predstavitelia Wing Chunu preto prinášali do systému techniky z iných štýlov a tým ho obohacovali. Ani 300 rokov starý systém, Wing Tsun, totiž nespadol z neba úplný a vytesaný do kameňa ako zákon. Vývoj Wing Tsunu sa ešte neskončil a dúfame, že sa ani nikdy neskončí.

GM Kernspecht vždy učil princíp boja na 5 vzdialeností a do WT priniesol, o.i. koncept „jemných techník“. Tie prevzal z iných štýlov, ktoré predtým praktizoval. Podobne sa do Wing Chun kedysi dostal aj boj s dlhou palicou (zo štýlu bieleho žeriava). Naši majstri sa tento štýl naučili a upravili ho tak, aby zodpovedal princípom WT.

Ak sa pozrieme na rôzne grapplingové štýly, ako napr. zápasenie, Sambo, Judo, Sumo a BJJ, zistíme, že mnohé grapplingové techniky už vo WT sú. Avšak ich výuke sa pozornosť už veľmi nevenuje. Buď je to chýbajúcou tréningovou metodikou, alebo preto, že útočiaci figurant zväčša pracuje len rukami, namiesto celého tela.
Aj toto sa však postupne mení. Pri tomto treba vyzdvihnúť výrazný prínos GM Olivera Königa k rozvoju WT. Výuka plnohodnotnej sebaobrany musí obsahovať aj zodpovedajúce techniky boja na zemi.

Čo je Grappling?
Je to prvok, vyskytujúci sa vo viacerých bojových športoch. Obsahuje techniky na páky, hody, ťahanie, držanie, stiahnutie súpera na zem, jeho zovretie a znehybnenie v preňho nevýhodnej pozícii.

Prečo WT a Grappling?

1. Musíme poznať útoky, aby sme na ne mohli vyvinúť odpovede a trénovať ich.
Ak je niekto dobrý v grapplingu, je bezpochyby nebezpečný súper. WT bojovník nemusí byť majstrom v grapplingu, ale mal by poznať aspoň základné útoky, aby sa im vedel jednoducho brániť.

2. Sebaobrana bez schopnosti brániť sa na zemi, nie je plnohodnotná.
Pri sebaobane sa nehceme dostať k boju na zemi. Ale ak k tomu predsa len dôjde, mali by sme mať osvedčený prostriedok na efektívnu obranu a rýchly návrat späť na nohy.

3. Potrebujeme vhodnú tréningovú metódu, aby sme mohli trénovať boj na zemi bez toho, aby sme sa zranili.

Na to je dobrý grappling. Pri vynechaní kopov, úderov a pod. je riziko zranenia sa pri cvičení s partnerom výrazne nižšie. Tu má zásadný význam pohyb trupu, flexibilita, koordinácia, bojový duch, vnímanie súpera. Ako vedľajší efekt je tu tréning sily a vytrvalosti.
V samostatných cvičeniach sa potom precvičujú aj nebezpečné techniky sebaobrany WT (napr. FakSao na krk). Avšak pomaly a kontrolovane.