Sebaobrana

Bezpečnosť na uliciach, v reštauráciách, baroch a iných verejných miestach je stále horšia. Ani polícia nedokáže ochrániť občanov pri všetkých konfliktoch. Sebaobrana sa preto v dnešnom svete stáva nevyhnutnosťou.

Podľa právnej definície je sebaobrana beztrestné konanie napĺňajúce znaky nutnej obrany. A nutnou obranou rozumieme právom garantovanú možnosť brániť sa proti protiprávnym fyzickým útokom (vrátane útokov na majetok) tým spôsobom, že obranca môže útočníkovi v nutnej obrane spôsobiť ujmu na zdraví, pričom obranca za také konanie nebude trestne zodpovedný.

EWTO vo svojich školách vyučuje sebaobranu pre mužov, ženy i deti. Systém výuky prebieha na princípoch vysoko efektívneho bojového umenia WingTsun.

sebaobrana muži

Sebaobrana muži

Muži sa zvyčajne dostávajú do nebezpečných situácií častejšie ako ženy. Často sa napr. ocitnú v úlohe ochrancu, a preto sa veľakrát nevyhnú fyzickým stretom. Existujú dokonca špeciálne situácie, ktoré vyžadujú osobitnú formu sebaobrany. Platí to najmä o rituálnom boji. Násilie medzi ľuďmi sa totiž vyvíja podľa osobitnej schémy. Vedieť rozpoznať znaky tejto schémy dáva možnosť kontrolovať vznikajúci konflikt.

Čítať ďalej...


sebaobrana ženy

Sebaobrana ženy

Ženy sa zvyčajne dostávajú do iných nebezpečných situácií ako muži. Často sú na tom často fyzicky horšie ako ich protivník a preto sa ľahko dostávajú do úlohy obete. Stávajú sa obeťami fyzického, ale aj psychického násilia. Vtedy je dôležité dostať sa čo najskôr z nebezpečenstva s čo najmenšími následkami. Výuka sebaobrany pre ženy je preto stále aktuálna i dnes.

Čítať ďalej...


sebaobrana deti

Sebaobrana deti

V každodennom živote môžu byť aj deti vystavené rôznym nebezpečným situáciám. Tieto môžu predstavovať fyzickú alebo aj psychickú hrozbu. Kurz Sebaobrana pre deti pomáha deťom čo najskôr sa naučiť, ako sa vyhnúť takýmto situáciám a - ak to nie je možné - vedieť, čo môžu robiť. Rozvíja zdravé sebavedomie detí a v neposlednej rade zlepšuje ich pohybovú zdatnosť.

Čítať ďalej...


sebaobrana wingtsun

WingTsun

WingTsun je tradičné čínske bojové umenie KungFu. Využíva vysoko účinný štýl boja. Efektívne využíva pohyby a energiu celého tela a v boji dokonca aj energiu súpera. WingTsun je vhodný pre mužov i ženy všetkých vekových kategórií. EWTO vo svojich školách vyučuje sebaobranu s využitím techník a princípov WingTsun a bojového umenia Escrima.

Čítať ďalej...


sebaobrana escrima

Escrima

Escrima je filipínske bojové umenie so zbraňou (palica, nôž, šabľa, meč). Je známe aj pod názvami Kali alebo Arnis. Pre sebaobranu je veľmi praktické. Jeho techniky sa dajú aplikovať s takmer čímkoľvek, čo má človek poruke. Napr. s dáždnikom, stareckou paličkou, ale aj so zrolovaným časopisom, či dokonca zväzkom kľúčov.

Čítať ďalej...


sebaobrana chikung

ChiKung

EWTO-ChiKung je súbor zdravotných cvičení. Kombinuje tradičné čínske znalosti s najnovšími medicínskymi a psychologickými nálezmi o pohybe a zdraví. Zlepšuje pocit zo svojho tela. Učí efektívne koordinovať svaly, uvoľňovať telo a rozširovať rozsah pohybov. Človek sa po cvičení cíti svieži, zdravší a mladší.

Čítať ďalej...