Escrima

sebaobrana s palicou - escrima

Escrima je tradičné filipínske bojové umenie so zbraňou. V dvadsiatom storočí sa dostalo do Európy, kde sa s ním stretol veľmajster K. R. Kernspecht. Nechal sa ním inšpirovať a začlenil ho do výuky spolu s bojovým umením WingTsun. V rámci EWTO Escrimu reprezentuje veľmaster Bill Newman.
Escrima pracuje s rôznymi typmi zbraní. Patria sem napríklad bodné alebo úderné zbrane. Escrima využíva zákony fyziky a matematiky, obsahuje špeciálne pohyby, pričom veľký dôraz kladie na prenos energie medzi aktérmi. V Escrime sa naučíte, ako ekonomicky využívať pohyb svojho tela. Dozviete sa, aká je realistická sebaobranu so zbraňou a proti zbraniam. V Escrime nie sú žiadne akrobatické prvky ani komplikované techniky.Je preto vhodným bojovým umením so zbraňou aj pre začiatočníkov alebo netrénovaných športovcov.

Ako funguje Escrima?

Jedným z hlavných cieľov Escrimy je, aby bol človek schopný adekvátne sa brániť proti ozbrojenému útoku. Naučíme vás, ako na sebaobranu používať rôzne zbrane, ba dokonca aj predmety dennej potreby. Krok za krokom vám ukážeme dynamické a účinné pohyby, ktoré tvoria umenie Escrimy. Výukový koncept Escrima je založený na nácviku viacerých zručností, ktoré sú obzvlášť dôležité pre sebaobrannu so zbraňou. Patrí medzi ne je rýchlosť, sila, rovnováha a načasovanie.

sebaobrana s palicami - escrima

Aké techniky používa Escrima?

Ukážeme vám, ako používať bežné predmety ako zbrane s použitím techník Escrimy, či už máte pri sebe zrolované noviny, dáždnik, zapaľovač alebo kľúč. Nejde pritom o to, aby ste napadli svojho súpera. Mali by byť schopní ubrániť sa protiútoku s použitím predmetov každodennej potreby. Vďaka technikám Escrimy môžete prevziať kontrolu v ohrozujúcej situácii a presadiť sa voči útočníkovi. Navyše, prostredníctvom filipínskeho bojového umenia môžete posilniť svoje sebavedomie a nájsť svoje nové ja.

Aká je história Escrimy?

Bojové umenie Escrima má dlhú históriu, ktorá začína na Filipínach. V šestnástom storočí boli ešte Filipíny pod španielskou nadvládou, proti ktorej domorodci bojovali palicami a mačetami. Tu sa Escrima vyvinula ako forma sebaobrany, ktorú dodnes praktizuje pôvodná populácia Filipín.

S veľmajstrom Billom Newmanom sa toto bojové umenie dostalo aj do Európy a veľmajster Keith R. Kernspecht ho začlenil do výuky EWTO. Dnes tvorí Escrima spolu s WingTsunom a Chikungom základ výuky EWTO.