WingTsun - inteligentná sebaobrana

Sebaobrana sa v dnešnej modernej, rýchlej a nebezpečnej dobe stáva nevyhnutnosťou. Človeku bez schopnosti brániť sa často hrozí nebezpečenstvo. WingTsun je prostriedok, ktorým sa sebaobrana stáva účinnou. Je to čínske bojové umenie. Je jedným z najefektívnejších bojových umení vôbec. Vychádza zo starých čínskych tradícií a zakladá sa na taoistických myšlienkach. Pri cvičení využíva pohyby a energiu celého tela a v boji dokonca aj energiu súpera. Každý pohyb v ňom má svoj zmysel. Je to systém postavený na princípoch a tradíciách bojového umenia. Je to vysoko reálna sebaobrana.