Najdôležitejšia vec vnútorného WT

Kľúčové prvky, ktoré musia byť v štýle WingTsun, pozorovateľné počas akéhokoľvek pohybu.

Ak sa pozrieme bližšie na pohyb vo WT, môžeme pozorovať dve kategórie pohybov:

Prvá z pohľadu zapojenia princípov energie

Každý pohyb je buď formou ťahania/chytenia alebo tlačenia/strkania. Inými slovami „smerom k nám“ alebo „smerom od nás“.

Na ťahanie súpera smerom k nám používame hlavne hrudník, brucho a bicepsy. Energia prúdi z našich rúk do našich nôh pozdĺž prednej časti tela.

Na tlačenie súpera smerom od nás používame hlavne chrbát a tricepsy. Energia prúdi z našich nôh do našich rúk pozdĺž zadnej časti tela.

S ohľadom na stratégiu a funkciu rozlišujeme dve formy pohybu

Každý pohyb je buď pohybom otvárania alebo zatvárania. To znamená, že otváram alebo zatváram samého seba. V rámci tohto procesu vo všeobecnosti taktiež otváram a zatváram aj súpera. Napr. PakSao/GamSao sú zatváracie pohyby, kým TanSao/BongSao sú otváracie pohyby.

Avšak, toto sa týka nielen zatvárania alebo otvárania našich kĺbov, ale tiež určitých pomyselných línií. Ťahanie/tlačenie a otváranie/zatváranie sa dá naučiť iba praxou. Len zo samotnej teórie to nejde.

Tieto dva aspekty sú pri vnímaní pohybov vo WT najdôležitejšie. Ich pochopenie zdvojnásobí vašu efektivitu v boji.

Podrobnejšie sú princípy ťahania/tlačenia a otvárania/zatvárania vysvetľované v knihe Vnútorný WingTsun od GM Kernspechta.

Z anglického originálu preložil R. Gáži