Trojvrstvová štruktúra systému WingTsun

Na prvý pohľad sa zdá, že systém WingTsun sa skladá iba z pohybov, techník a princípov pre efektívnu sebaobranu. V skutočnosti je toho v tomto komlexnom bojovom umení oveľa viac. Konkrétne je to spôsob, ktorý môže viesť jednotlivca prejavovať svoje vyššie, vnútorné ja.

Fyzická sebaobrana - prvá a najnižšia úroveň vo WingTsun

Cieľom fyzickej úrovne je chrániť svoje telo pred útokmi druhých a uspieť pri fyzickej konfrontácii. Avšak ani fyzický WingTsun nie je iba obyčajná zbierka techník. Niektoré axiómy alebo vzorce sú kombinované so špecifickými vzormi pohybov (formy, Chi-Sao atď.). Takto sa spontánne vytvoria potrebné obranné "pohyby", ktoré sú priamo vhodné pri útoku.

Stratégia a taktika - druhá alebo stredná úroveň vo WingTsun

Rovnaké vzorce, ktoré používame na nižšej, fyzickej úrovni, na generovanie našich bojových pohybov, sa používajú na druhej úrovni k rozvoju taktiky alebo ľsti. Tieto môžu byť použité ako výhoda v rôznych prejavoch každodenného života, napr. v profesionálnom živote, v škole aj v politike.

V tomto prípade cieľom nie je fyzická obrana, ale skôr chránenie vlastnej pozície, spoločenského postavenia alebo zaistenia obchodného úspechu. Stručne povedané, stredná úroveň nás učí, ako používať inteligenciu, schopnosti a prípadne lesť na prežitie vo vonkajšom svete a zvíťaziť nad ostatnými.

Ale nakoniec musí jednotlivec túto úroveň prekonať, lebo všetko získané týmto spôsobom je len dočasné a teda bez konečnej hodnoty. V konečnom dôsledku taktiky a manažérske zručnosti (pokiaľ nejde len o nezištné vykonávanie svojej práce) iba posilňujú ego, pôvod všetkého zla a utrpenia. Napriek tomu druhá úroveň rozvíja aj "osobnosť", ktorá musí byť oddelená od "falošnej osobnosti" a bude predstavovať potravu alebo materiál pre obmedzenú "podstatu".

Sebarealizácia - najvyššia a najcennejšia tretia úroveň

Podľa GGM Leung Tinga sa v ideálnom prípade jedná o úroveň majstra. Najvyššia úroveň nemá nič spoločné so silou nášho úderu (fyzická úroveň), alebo s naším úspechom u opačného pohlavia alebo v podnikaní, teda vo vonkajšom svete. "Čo osoží človeku, keby aj celý svet získal, ak tým stratí svoju dušu?"

Na 3. úrovni je cieľom naša podstata, náš skutočný alebo vnútorný život. Tu nejde o to, poraziť ostatných, ale samých seba (závisť, nenávisť, frustrácia, sebaľútosť, strach, urazený zmysel pre spravodlivosť, domýšľavosť, zlozvyky atď.).

Tým, že sa vydáme na cestu individuálneho psychického vývoja a napr. oslobodíme sa od nesprávnych myšlienok a mechanických telesných a duševných postojov, snažíme sa transformovať seba samých na nových, lepších a mierumilovných ľudí. Podľa toho, ako sme pracovali na sebe, bude svet lepší pre našich susedov. Pôvodne by sa WT bojovník snažil o osobný rozvoj na všetkých troch týchto úrovniach naraz, ale keďže sa umenie učili menej sofistikovaní ľudia, ktorí dokázali porozumieť len fyzickému aspektu, bolo toto umenie rozdelené do troch rôznych úrovní vzdelania. Väčšina škôl, vrátane škôl v Ázii, poznajú len fyzickú úroveň a nikdy nedosiahli ďalšie dve. Niektorí dokonca popierajú ich existenciu dvoch vyšších úrovní. V skutočnosti dômyselným spôsobom rovnaké axiómy a princípy správania sú spoločným menovateľom vo všetkých troch úrovniach. Tým prinášajú ich najväčšie a najtrvalejšie prínosy predovšetkým na najvyššiu úroveň.

Z anglického originálu preložil R. Gáži