Prevencia násilia nielen na školách

S prevenciou násilia a výukou sebaobrany je dobré začať čím skôr. Je dôležité, aby už deti poznali možné nebezpečenstvo násilia a vedeli, ako sa mu vyhýbať, prípadne ako sa brániť.
My sme v rámci športovo-branného dňa na Základnej škole na Majerníkovej ulici v Bratislave učili deti, čo robiť v kritických situáciách, ako reagovať, prípadne ako sa brániť.
Vysvetľovali sme, ako rozpoznať blížiace sa nebezpečenstvo, ako mu predchádzať aj ako reagovať v prípade ohrozenia.
Deti téma zaujala. So zvedavosťou a nadšením si skúšali jednoduché obranné techniky a nacvičovali reakcie v simulovaných situáciách. Mali veľa zvedavých a praktických otázok.
Niektoré z detí už mali za sebou negatívnu skúsenosť a chceli vedieť, ako riešiť konkrétne konfliktné situácie.
Deti aj pani učiteľky (ktoré téma tiež oslovila) sme pozvali na naše tréningy sebaobrany, ktoré v tejto a v ďalších školách po celom Slovensku vedieme.
V niektorých našich EWTO školách vedieme špeciálne tréningy len pre deti. Obsah a forma tréningu je vtedy prispôsobená práve menším deťom.
Účasť na akcii bola úspešná, ohlasy zo strán detí aj paní učiteliek boli pozitívne, z čoho sa veľmi tešíme.

Ďakujeme za príležitosť prispieť k lepšiemu a bezpečnejšiemu životu nás i našich detí.

Našu účasť na podobných aktivitách škôl radi zopakujeme aj v tomto školskom roku.