Moderná a tradičná výuka Wing Tsun

V starej Číne, kedy Wing Tsun vznikol, bolo KungFu metódou boja za slobodu. Študenti bojových umení museli najskôr absolvovať dlhú fázu ako skúšku trpezlivosti a charakteru, počas ktorej sa nenaučili žiadne efektívne techniky. Praktizovali predovšetkým formy, ktoré mali najprv veľa obranných techník a len niekoľko účinných útokov.
To platilo aj pre Wing Tsun (vrátane Wing Chun, Ving Tsun). Keď sa pozrieme na formy SiuNimTau a ChamKiu vo WingTsun (a sprievodné partnerské formy), údery sú zamerané hlavne na rebrá a lakte zvyčajne útočia na telo tak, aby prechádzali cez ramená súpera.
Iba vyššie formy ako BiuTze a forma na drevenom panákovi spolu s aplikáciami obsahujú veľmi efektívne techniky, ako sú seky na krk, lakťové údery, bodnutia prstami atď.
Navyše forma BiuTze bola kedysi tajná a bola prístupná len vybraným žiakom. Všetko toto spôsobilo, že schopnosť účinne bojovať prišla až po značnom čase.

Vonkajšie parametre súčasného života ľudí sa zmenili. Ľudia dnes rozmýšľajú a reagujú inak ako tomu bolo v minulosti. Na uliciach dnes môžeme vidieť oveľa agresívnejšie správanie ľudí ako tomu bývalo kedysi.
Dnešní študenti od EWTO preto očakávajú, že sebaobrana, ktorú sa tu naučia, im bude fungovať vo veľmi krátkom čase, nie až po 10 rokoch. Preto sa výuka sebaobrany v EWTO oproti minulým rokom zmenila. EWTO reaguje na meniacu sa situáciu a upravuje a dopĺňa svoju výuku sebaobrany.

V súčasnosti sa výuka najprv sa zameriava na sebaobranu a presnosť techník sa zdokonaľuje postupne pri cvičení foriem.
EWTO pri výuke venuje pozornosť cvičeniu techník a nacvičovaniu situácií, ktoré vedú k okamžitým výsledkom a poskytujú študentom rýchlu ochranu na ulici.
Pre začiatočníkov je dôležitým aspektom aj udieranie a kopacie drily. To im dá rýchlo základnú štruktúru, ktorú neskôr doplnia o ďalší obsah.

Efektívna sebaobrana versus riziko zranenia

Precvičovanie účinných techník na tréningoch prirodzene prináša vysoké riziko zranenia. Najmä pri začiatočníkoch, ktorí spočiatku mávajú horšiu koordináciu tela. Zároveň vynechanie týchto techník by značne ohrozilo účinnosť sebaobrany. Študenti by tak mohli nadobudnúť falošný dojem o svojich schopnostiach a v prípade reálnej konfrontácie by u nich mohlo dôjsť k nepríjemnému vytriezveniu.
Tréner preto musí dobre zvážiť, kedy aké cvičenia zahrnie do tréningu.

Od sebaobrany späť k bojovému umeniu

Hoci sa výuka v súčasnosti zameriava hlavne na sebaobranu, nesmieme zabúdať na iné aspekty.
WingTsun ponúka oveľa viac než len techniky na obranu seba prípadne blízkych. V rámci pokročilejšieho tréningu WingTsun rozvíja mnoho ďalších schopností, ako sú hmatové reakcie, ovládnutie sily súpera, vylepšená rovnováha a manipulácia s rovnováhou súpera, väčšie fyzické uvedomenie, väčšiu pozornosť atď.
Má preto význam zotrvať pri výuke a absorbovať aj túto hlbšiu múdrosť ukrytú v tomto bojovom umení.