Fázy rituálneho boja alebo Tragédia v štyroch taktoch

Už tisíce rokov prebiehajú bitky, šarvátky a násilné prejavy medzi ľuďmi podľa rovnakých pravidiel. Zatiaľ čo u zvierat, napr. u vlkov, takéto rituálne boje skúmajú vedci, u ľudí sa tejto problematike venuje len malá pozornosť.
Hoci, ak by sme to skúmali, mohli by sme spozorovať analogický priebeh aj u ľudí. V skutočnosti je účinná sebaobrana bez týchto znalostí len ťažko realizovateľná.

Súboj medzi ľuďmi (v minulosti šlo o boj medzi mužmi, dnes už v boji nie je výnimkou ani žena) prebieha v určitých fázach:

1. Vizuálna fáza alebo Predohra I

V krčme zostane váš pohľad visieť na típkovi, ktorý vyzerá zaujímavým spôsobom brutálne. Ako omámený riskujete druhý pohľad. Trvá možno desatinu sekundy. Následne zinkasujete prastarú výzvu: „Čo je? Čo čumíš tak blbo?“. Tým sa bez medzistupňa ocitnete v ďalšom stupni eskalácie, pretože vo vašej hlave je prázdno a v tomto momente vám nenapadá žiadna zmysluplná odpoveď.

2. Vizuálna fáza alebo Predohra II

Ak vám hneď niečo rýchlo nenapadne, („Prepáčte, s niekým som si vás zmýlil, nič v zlom.“), možno to bude pokračovať takto: „Ja... ee... ja sa vôbec nedívam...“. S hrôzou zistíte, že váš hlas je úplne tenký a že koktáte. „Drzo čumíš a k tomu ešte klameš! Daj si bacha, inak...“ Zároveň sa k vám blíži, rozpráva a je stále viac v ráži „Chceš mať problémy?“.

3. Fáza sotenie a chytenie

„Chceš mať problémy? Chceš na hubu? Čo?“. Týmto demotivujúcim výlevom agresie ste ohromený. Váš protivník sa vám pred očami mení na vlkodlaka, adrenalínové monštrum, ktoré nemá v sebe nič ľudského. „No? ... Hm?“. Nasleduje sotenie, ktoré vás pošle k stene, odkiaľ niet úniku. Premárnili ste svoju poslednú šancu zabrániť tejto eskalácii, aby prerástla do katastrofy.

4. Záverečný takt alebo Katastrofa

Prvá rana, zásah, ... druhá... zo strachu nemáte odvahu zdvihnúť ruky a teraz to ešte len začína. Zúčtovanie nekončí. Inkasujete úder do tváre a bezprostredne nato kolenom do rozkroku. Zosypete sa a zakrvavený upadnete do milosrdného bezvedomia. Nemusíte už teda byť svedkom toho, ako vám topánka láme rebrá. Mohla by to byť aj lebka. Keď sa prebudíte v nemocnici (mali by ste byť vďačný, pretože za to vďačíte len milosti útočníka, ktorý len tak sám od seba prestal) cez svoje rozbité zuby vykoktáte typickú vetu: „Vôbec neviem, čo sa stalo...“.

Praktické nácviky toho, ako takýto rituálny boj u ľudí prebieha, ako ho rozpoznať a ako vhodne reagovať, by malo byť súčasťou výuky účinnej sebaobrany.
Koncept výuky EWTO je prepracovaný a reaguje na reálne situácie na uliciach, v baroch, na diskotékach...
Na tréningoch Wing Tsun Kung Fu v školách EWTO na Slovensku sa preto, okrem nácviku techník, môžete stretnúť aj so simulovanými situáciami, úderovými drilmi a mnohým ďalším.